top of page

Cílová skupina

Často se používá zkráceně a láskyplně cílovka. Jedná se o publikum, na které budou vaše marketingové aktivity mířit (nebo již míří) a snažit se jej efektivně oslovit a prodávat mu. Cílová skupina se nejčastěji identifikuje na základě signifikantních jevů – jako je věk, pohlaví, bydliště, životní styl, vzdělání, příjmy a společenské postavení. Nabízí se vám nepřeberné množství proměnných, takže jakákoli snaha zasáhnout co nejširší, blíže nespecifikovanou cílovou skupinu jedním univerzálním způsobem bude vždy odsouzena k neúspěchu.

 

Proto vždy musíte svoji cílovku znát a vědět, kdo to je, co dělá, jak se chová, jaké má zájmy, jak komunikuje, které typy médií preferuje a podobně – a tomu přizpůsobit marketingovou strategii (výběr konkrétních médií, definice adekvátního Tone of voice...).

Při vytváření marketingové strategie se vždy definuje jedna, nebo rovnou několik vzorových příslušníků cílové skupiny – persony.

bottom of page